محصولات

شمش فولادی 12 متری با ابعاد 125*125 تا 150*150 با درجه کیفیت 5sp و 3sp.

Material C Si Mn P S Cr Ni Cu
ST3SP 0.14
0.22
0.15
0.3
0.4
0.55
MAX
0.04
MAX
0.05
MAX
0.3
MAX
0.3
MAX
0.3
ST5SP 0.28
0.37
0.15
0.3

0.5

0.8

MAX
0.04
MAX
0.05
MAX
0.3
MAX
0.3
MAX
0.3